Hengyou

สินค้า Hengyou

ขึ้น

ข้อมูล บริษัท

ขึ้น
เหอเป่ย์ hengyou auto parts co., LTD. ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตั้งอยู่ในเขต qinghe, xingtai เมืองมณฑลเหอเป่ย์ประเทศจีนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "บ้านเกิดของชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ...

Hengyou

ชื่อ บริษัท
Hebei hengyou auto parts co. LTD
ก่อตั้งขึ้น
2010
ความเป็นเจ้าของ
ผู้ผลิต
ธุรกิจหลัก
อะไหล่รถยนต์
ผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ
กรองอากาศ, กรองน้ำมัน, ตัวกรองห้องโดยสาร, กรองเครื่องปรับอากาศ
แบรนด์
Hengyou
ที่อยู่
Houshi Village Development Zone, Wangguanzhuang Town, Qinghe County